Starptautiskā konkurence(1),20/21-P

Valsts konkurētspējas nosacījumi. Konkurētspējas attīstības etapi. Konkurētspējas avoti. Valsts loma nacionālo priekšrocību veidošanā un uzturēšanā. Bāzes un attīstošo faktoru loma. Klāsteru loma un veidošanās. Starptautiskās koncepcijas un to ietekme uz valsts konkurētspēju. Pasaules saimniecības globalizācija un tās ietekme uz konkurenci.