Mikroekonomika(Neklātienes,Vakara)(1),20/21-R

Mikroekonomikas priekšmets. Pieprasījums. Piedāvā jums. Elastība. Derīgums un pieprasījums. Patērētāja līdzsvars. Nākotnes vērtības pielīdzināšana tagadnes vērtībai. Diskonts. Ražošana, ražīgums, izmaksas. Firmas peļņas maksimizēšana pilnīgas konkurences, monopola, monopolkonkurences un oligopola apstākļos. Ražošanas faktoru tirgus. Sabiedriskās izvēles teorija.