Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu vadīšana(Neklātienes,Vakara)(1),20/21-P

ES finansējuma veidi. Eiropas reģionālās attīstības fonds. Eiropas Sociālais fonds. Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds. Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments. Vispārīgie projektu atlases kritēriji. Projektu pieteikšana. Nacionālās programmas. Grantu shēmas. Atklāto konkursu projekti. Projekta cikls un tā galvenie elementi. ES struktūrfondu vadība. Projekta budžets. Projekta budžeta izstrāde. Projekta izvērtēšana. Projekta izvērtēšanas kritēriji. Projekta ieviešana un uzraudzība.