Reģionālā infrastruktūra(Neklātienes,Vakara)(1),20/21-P

Tehniskās infrastruktūras plānošana, saistībā ar reģiona attīstību. Transporta un transporta infrastruktūras nozīme reģiona attīstībā. Transporta infrastruktūras elementi, to ekspluatācijas noteikumi. Sociālās infrastruktūras objekti un to saistība ar transportu. Transporta nozīme reģionu attīstībā. Terminālu nozīme pārvadājumos un reģionā.. Valsts transporta politika.