Public Sector Economics(Distance, Evening)(1),20/21-P

Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas bakalaura studiju laikā. Priekšmeta mērķis iepazīstināt ar valsts politiku, muitas un nodokļu administrācijas lomu, kā arī nepieciešams sekmīgai tālāko specializācijas priekšmetu apguvei un sniedz zināšanas par sabiedriskā sektora organizāciju, valsts sektora darbību un reformām, sabiedriskā sektora finansēm, finanšu un budžeta sistēmu.