Modernie elektromehāniskie pārveidotāji un ierīces(1),20/21-P

Doti moderno elektromehānisko pārveidotāju, transformatoru un aparātu galvenie tipi, to vispārinātas teorijas pamati, pamatparametru noteikšanas metodes un to īpatnības. Aplūkoti moderno elektromehānisko pārveidotāju matemātiskās modelēšanas vispārīgie pieņēmumi un to salīdzinājums. Aplūkota moderno bezkontaktu elektromehānisko pārveidotāju un aparātu izveidošanas problēma, to risināšanas iespējas un attīstības perspektīvas.