Elektrisko mērījumu pamati(Neklātienes,Vakara)(1),20/21-P

Kursā tiek apgūti sekojošie temati: mērīšanas process, veidi un metodes; mērījumu rezultātu novērtējums un apstrāde; mērīšanas līdzekļu raksturojumi un struktūra; mēri, mērpārveidotāji un mēraparāti; mērīšanas shēmas; elektrisko ķēžu parametru un ķēžu elementu parametru mērīšana.