Enerģijas taupīšana elektroiekārtās(1),20/21-P

Aktīvo jaudas zudumu būtība. Jaudas zudumi enerģijas pārveidošanas gaitā. Pusvadītāju pārveidotāji kā ekonomiski elektroiekārtu režīmu regulatori.Tehnoloģisko parametru optimizācija un pārveidotāju loma. Piedziņu ātruma regulēšana kā enerģijas taupīšanas veids. Atruma regulēšanas sistēmas. Reaktīvās strāvas un aktīvie zudumi tīklos. Reaktīvo jaudu kompensācija.