Bakalaura darbs ar projekta daļu(1),20/21-R

Bakalaura darbā ar projekta daļu 10 KP no apjoma veltīti elektrotehniskas iekārtas vai sistēmas ar automatizāciju teorētiskam aprakstam un 10 KP veltīti inženierprojektam. Inženierprojektā apskata konkrētā elektrotehniskā objekta automatizācijas shēmas ar adaptīviem elementiem praktisko izveidi ar principiālajām shēmām, to aprakstu, mezglu aprēķinu un konstrukcijas novērtējumu. Nepieciešams izveidot vismaz 2 rasējumu A1 formātā ar rakstlaukumu. Bakalaura darbā ir izveidotās iekārtas vai sistēmas teorētiskais un ekonomiskais pamatojums. Darbu aizstāv Valsts pārbaudījuma komisijas priekšā.