Elektroiekārtas un elektrotehnika arhitektiem(1),20/21-R

Balstoties uz elektrisko ķēžu pamatlikumiem, aplūkoti elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales jautājumi. Dotas pamatziņas par elektriskajām mašīnām un aparātiem, īpašu uzmanību veltot elektroierīcēm ēkās un jaunākajām pusvadītāju iekārtām, kā arī elektrodrošības jautājumiem. Sniegts īss ieskats par elektroenerģijas izmantošanu un taupīšanu sadzīvē.