Elektroiekārtas un elektrotehnika(2),20/21-P

Elektrotehnikas teorētiskie pamati. Balstoties uz tiem, aplūkoti elektrisko aparātu un mašīnu darbības principi, pielietojums un izvēle, to pārbaudes metodes.