Elektroiekārtas un elektrotehnika(1),20/21-R

Elektrotehnikas teorētiskie pamati. Balstoties uz tiem, aplūkoti elektrisko aparātu un mašīnu darbības principi, pielietojums un izvēle, to pārbaudes metodes.