Rūpnieciskās elektroniskās iekārtas(1),20/21-P

Ražošanas sistēmu klasifikācija, tehnoloģisko procesu piramīda un atbilstošie elektroniskie mezgli. Ražošanas procesu diskrētās vadības ieejas un izejas iekārtas – vadības slēdži, releji, aktuatori un indikatori. Pusvadītāju elementi ražošanas sistēmās – tranzistoru un tiristoru slēdži, pusvadītāju releji, maiņsprieguma un līdzsprieguma regulatori. Rūpniecisko iekārtu barošanas mezglu topoloģijas. Diskrētie devēji ražošanas procesos – induktīvie un kapacitīvie klātbūtnes devēji, fotoelektriskie devēji, to darbības principi un tipveida izpildījums. Diskrētu sensoro mezglu izeju konstrukcija. Analogie devēji ražošanas procesos – temperatūras, spiediena, plūsmas, līmeņa, pozīcijas, ātruma devēji, to darbības principi un tipveida izpildījums. Analogo signālu apstrādes mezgli uz operacionālo pastiprinātāju bāzes. Būla algebras pamatjēdzieni. Galvenās loģiskās funkcijas, sakarības starp tām un to realizācija dažāda fizikālā izpildījuma integrālajās shēmās. Programmējamās loģikas kontrolleru sistēmas to struktūra un tipveida komplektējošās daļas. Ladder diagrammas. Rūpniecisko komunikāciju tīklu uzbūve un klasifikācija. Drošības sistēmu elementi, iespējamo risku novērtēšana un drošības sistēmas arhitektūras izvēle.