Elektriskās mikromašīnas(1),20/21-R

Elektrisko mikromašīnu (EMM) tipi, pielietojums, apzīmējumi, standarti, drošums. Vispārpielietojamie mikrodzinēji, to raksturlīknes, vadības, regulēšanas, stabilizācijas un aizsardzības shēmas. Izpilddzinēji. Mājturībā, elektroinstrumentos un auto – moto tehnikā izmantojamo EMM tipi, slēguma shēmas, ekspluatācija, remonts. Informatīvās EMM. Izvēle, režīmu pārrēķins, diagnostika, raksturlīkņu uzņemšana.