Regulēšanas tehnika ar mikroprocesoru kontrolleriem(1),20/21-P

Tehnoloģisko procesu nepārtrauktas darbības automātiskās vadības sistēmas ar vienu un diviem tilpumiem. Regulēšanas kontūru izveide. Rūpnieciskās mēriekārtas plūsmai, spiedienam, līmenim un temperatūrai. Vadāmie ventiļi, programmējamie mikrokontrolleri, to funkcijas. P, PI un PID regulatoru realizācija un to darbības optimizācija.