Lineāru un nelineāru sistēmu vadība(1),20/21-P

Lineāru un nelineāru automātiskās vadības sistēmu analīze, stabilitātes noteikšana un sintēze. Tipveida mezglu raksturojumi, stabilitātes novērtējums. Noslēgtas sistēmas pārejas procesi un kvalitātes uzlabošana. PID regulatora izveide un kvalitatīvo rādītāju uzlabošana. Nelineāru automātiskās vadības sistēmu stabilitātes noteikšana un korekcija. Vairākasu kustības pārvietojuma vadības sistēma.