Tehnoloģisko procesu vadības sistēmas ar kontrolleriem(Neklātienes,Vakara)(1),20/21-R

Tiek apskatīti dažādi tehnoloģiskie procesi, kuros iesaistāmi kontrolleri procesu vadībai, to vadības algoritmi, pielietojamo kontrolleru uzbūve, to piesaiste objektiem un tehniskie parametri, to barošanas sistēmas, ieejas-izejas signālu formāti, izmantojamie protokoli, datorprogrammēšanas paņēmieni. Aplūkota augsta līmeņa programmēšanas valodu izmantošana, kā arī tehniskās realizācijas piemēri dažādām tehnoloģiskajām iekārtām.