Ievads specialitātē(Neklātienes,Vakara)(1),20/21-R

Studenti tiek informēti par elektrotehnikas attīstību, elektrotehnikas apmācības veidiem, elektroenerģijas resursiem, elektroenerģijas ģenerēšanu, pārvades tīkliem, enerģijas sadali, sistēmu elementiem. Lekcijas satur arī informāciju par elektroenerģētiskiem automatizācijas uzdevumiem, režīmu novērošanu, dispečerizāciju, elektroenerģijas patērētājiem, elektriskām tehnoloģijām, elektroenerģijas pārveidošanu. Tiek aplūkota elektroenerģijas pārveidotāju - elektronisko un elektromehānisko - pielietošana un elektroenerģijas patērētāju automatizācija. Tiek sniegti elektrotehnikas pamati un aplūkoti elektrisko ķēžu atrisinājumu dažādas metodes.
Tiek sniegti elektronikas pamati un aplūkoti mikrokontrolleru pielietojums.
Tiek dota informācija par brīvās izvēles priekšmetiem turpmākām mācībām.