Programmēšanas tehnoloģijas (studiju projekts)(1),20/21-P

Iegulto programmējamo loģisko kontrolleru, mikrokontrolleru un mikroprocesoru sistēmu programmēšana un sagatavošana darbībai automatizētajās elektrotehnoloģiskajās ietaisēs.