Programmēšanas tehnoloģijas industriālajā elektronikā(1),20/21-R

Informācijas sistēmu klasifikācija. Industriālās elektronikas intelektuālās sistēmas. Objektorientētā projektēšana. Uzdevumi intelektuālajām sistēmām. Risināšanas algoritmi. Programnodrošinājuma konstruēšanas tehnoloģija. Dzīves cikls. Programmas projekta vadība. Struktūras analīze. Programmu sintēze. Džeksona metode. Programnodrošinājuma testēšana. Bāzes ceļa testēšana. Nosacījumu testēšana. Datu plūsmu testēšana. Ciklu testēšana . Vizuālā modelēšana. Objektorientētā testēšana.