Skaitliskās metodes elektroinženieru uzdevumu datorrealizācijai(1),20/21-P

Studiju kursā ietvertas skaitliskās metodes un to datorrealizācija, kas nepieciešamas elektrotehnikas nozares tipisko uzdevumu risināšanai: parasto diferenciālvienādojumu skaitliskās risināšanas metodes, nelineāru vienādojumu kompleksās saknes, skaitliskā diferencēšana un integrēšana u.c. Studiju kursa ietvaros studenti iegūst prasmes definēt problēmu, novērtēt sākuma datus, izvēlēties piemērotu skaitliskās risināšanas metodi un izdarīt secinājumus par iegūto rezultātu precizitāti, kā arī prasmes ar skaitliskām metodēm īstenot aprēķinus, ar kuru palīdzību uzlabot procesu vadību un veikt dažādu pārejas procesu analīzi.