Speciālās elektriskās mašīnas robotizētām sistēmām(1),20/21-P

Aplūkota speciālo elektrisko mašīnu robotizētām sistēmām (SEMRS) nomenklatūra, uzbūves un darbības principi, izpildāmās funkcijas, pielietojuma jomas, mehatronikas principi, drošums, informatīvas SEMRS, elektromagnētiskie sajūgi un bremzes, kā arī SEMRS attīstības virzieni un perspektīvas.