Uzņēmējdarbības ekonomika(1),20/21-R

Mācību kursā ir aplūkoti uzņēmuma ilgtermiņa ieguldījumi, to novērtēšana un nolietojums, apgrozāmo līdzekļu aprite un avoti. Uzņēmuma līdzekļu (aktīvu) savstarpējā sakarība. Investīciju ienesīguma vērtējums. Mācību priekšmetā sniegts izmaksu ekonomisko elementu, izmaksu struktūras raksturojums ražošanā un telekomunikāciju uzņēmumos, ir parādīta struktūras ietekme uz peļņu. Izmaksu un izdevumu jēdzieni .Pašizmaksas kalkulācijas paņēmieni. Mācību priekšmets dod priekšstātu par uzņēmumu veidošanu no produkcijas realizācijas un pakalpojumiem un to atzīšanas kartību uzņēmumā. Ekonomiskās peļņas jēdziens un tās aprēķina modelis. Uzņēmējdarbības ienesīgums un to radītāji.