Finanšu pārskati(1),20/21-R

„Finanšu pārskati” ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par finanšu pārskatu saturu kā pamatinformāciju par uzņēmuma darbības rezultātiem un izmaiņām tā finanšu stāvoklī dažādiem lietotājiem, lai viņi pieņemtu vadības lēmumus. Priekšmetā tiek aplūkoti jautājumi, kas saistīti ar finanšu pārskatu sagatavošanu : finanšu uzskaites attīstība Latvijā un visā pasaulē; finanšu pārskatu standartizācijas process; finanšu pārskatu sagatavošanas vispārējie principi un noteikumi; finanšu pārskatu kvalitātes pazīmes; dažādu nozaru finanšu pārskatu īpatnības.