Finanšu grāmatvedība(Neklātienes,Vakara)(1),20/21-R

Studiju kurss ietver sekojošastēmas: grāmatvedības darba organizācija; grāmatvedības uzskaites pamati; ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite; apgrozāmo līdzekļu uzskaite; pašu kapitāla un uzkrājumu uzskaite; kreditoru uzskaite; gada pārskata sagatavošana.