Ekonomiskās analīzes metodes(1),20/21-R

Ekonomiskās analīzes mērķi un uzdevumi. Ekonomiskās analīzes metodoloģija. Saimnieciskās darbības analīzes informācijas nodrošinājums. Saimnieciskās darbības analīzes kvantitatīvās metodes un to pielietošana. Saimnieciskās darbības pamatrādītāju analīzes metodika. Resursu izmantošanas analīze. Produkcijas pašizmaksas analīze. Peļņas un rentabilitātes analīze.