Elektrisko mašīnu projektēšana(1),20/21-R

Definēti elektrisko mašīnu galvenie izmēri un elektromagnētiskās noslodzes. Apskatīta galveno izmēru noteikšana un standartu prasības. Apskatīti elektriskajās mašīnās izmantojamie strāvu vadošie, magnētiskie, izolācijas un konstrukciju materiāli un elektrisko mašīnu konstrukcijas. Aplūkoti elektrisko mašīnu enkuru tinumu un magnētiskās ķēdes un ierosmes tinumu aprēķini, kā arī darba režīmu parametru un jaudas zudumu aprēķini. Īsi apskatītas elektrisko mašīnu silšanas un dzesēšanas aprēķinu metodes.