Ekonomiskās analīzes teorija(1),20/21-R

Studiju kurss sniedz studentiem izpratni par ekonomisko analīzi kā tautsaimniecības ekonomikas vadības funkciju makro un mezo līmenī, zināšanas un prasmes par ekonomiskās analīzes metodēm un principiem metožu tālākai pilnveidošanai un efektīvai izmantošanai praktiskajā jomā.