Integrētās vadības sistēmas(1),20/21-R

Kurss ir veidots tā, lai ļautu apgūt organizāciju integrētu vadības sistēmu (IVS) veidošanas, ieviešanas un pilnveides pamatus. IVS kurss ietver teorētisko zināšanu apguvi par integrētu vadības sistēmu pamatiem, IVS veidošanas principiem, stratēģijām, metodoloģijām, ISO starptautiskās standartizācijas organizācijas standartu prasību interpretāciju IVS veidošanai. Kursa tematika iekļauj starpdisciplināras jomas. Kursa praktiskā daļā iekļauta IVS sistēmas veidošana, iekšējais audits, IVS sistēmas pilnveides pasākumu izstrāde.