Procesu analīze un vadība(1),20/21-R

Studiju kursa ietvaros tiek veidota izpratne par organizācijas veidošanās priekšnosacījumiem, organizācijas procesu tipiem, veidiem, klasifikācijas sistēmām, par procesiem, to plānošanas un kontroles nozīmību, kā arī attīstītas prasmes noteiktu organizācijas darbības pilnveides metožu lietošanai. Nozīmīga kursa daļa ir veltīta organizācijas plānošanas un kontroles funkciju īstenošanai procesu vadībā.
Kursu veido četri tematiski saistīti moduļi: priekšnosacījumi organizācijas izveidošanai, plānošanas funkcija un tās lietojums organizācijas pārvaldībā, kontroles funkcija un tās lietošana organizācijas pārvaldībā, metodes organizācijas darbības attīstībai un uzlabošanai.
Kursa aktualitāte ir tajā, ka procesi ir organizācijas komponente, kas veido klientu un iesaistīto pušu prasību, vajadzību un vēlmju pārveidošanu noteiktā produktā. Procesu plānošana un kontrole ir organizācijas vadības funkcijas, un to mērķtiecīga pilnveide ir nepieciešamība, ar kuru šodien saskaras ikviena organizācija, neatkarīgi no tās lieluma, juridiskās organizācijas formas, piederības noteiktai tautsaimniecības nozarei.