Mūsdienu pētniecības metodes kvalitātes vadībā(1),20/21-R

Studiju kursa mērķis ir veidot un attīstīt studentu izpratni par pētniecības metodēm kā pamatu fundamentālo un lietišķo pētījumu veikšanai kvalitātes vadībā un atbilstības novērtēšanā. Kurss ietver jautājumus par pētniecības būtību, pamatjēdzieniem un metodoloģiju, akcentējot kvalitātes vadības un atbilstības novērtēšanas jomās plašāk izmantotās pētniecības metodes. Studenti attīsta prasmes un kompetenci pētniecībā, piemēram, literatūras un zinātnisko rakstu analīzes veikšanā, empīrisko pētījumu veikšanā, metodes izvēlē atbilstoši pētījuma parametriem, pētījuma rezultātu analīzē un izvērtēšanā, datu interpretēšanā un prezentēšanā, u.c. Kursa laikā studenti apgūst vairākas datu apstrādes datorprogrammas un sagatavo pētījumu vai zinātnisko rakstu.