Atbilstības novērtējumu tirgus uzraudzība(1),20/21-R

Studiju kurss sniedz studentiem izpratni par produktu, procesu un sistēmu atbilstības novērtējumu tirgus uzraudzībā atbilstoši starptautisko standartu un normatīvo aktu prasībām, kā arī par dažādām tirgus uzraudzības pieejām, pastāvošo Eiropas Savienības un pasaules labāko praksi, kam ir liela nozīme drošu un nekaitīgu produktu un pakalpojumu nodrošināšanā.