Elektrotehnoloģija un elektroapgādes pamati(1),20/21-R

Elektroenerģijas patērētāji, to iedalījums. Elektrofizikālās un elektroķīmiskās iekārtas un to barošanas avoti. Elektriskās siltumiekārtas. Elektroapgaisme. Patērētāju slodžu grafiki un aplēses slodze. Elektroenerģijas kvalitāte. Patērētāju elektroapgādes drošums, reaktīvās jaudas kompensēšana

Priekšmets sniedz vispārīgas zināšanas par optisko starojumu un mākslīgo apgaismi. Praktiskajās nodarbībās un laboratorijā studenti iepazīstas ar mākslīgo gaismas avotu eksperimentālās pārbaudes metodēm un vienkāršākajām iekštelpu apgaismes aplēses metodēm.

Tiek apskatīti elektrotehnoloģisko iekārtu izveides pamatprincipi. Ir apskatītas elektrotermiskās iekārtas, pretestības krāsnis un sildiekārtas, loka krāsnis, elektrometināšana, loka un kontaktmetināšana, galvanika un elektrolīze.