Sports (teniss)(1),20/21-R

Tenisa teorētiskās, praktiskās zināšanas un iemaņas. Studentu fizisko īpašību attīstība un veselības nostiprināšana.