Tirgvedības stratēģiskā vadīšana būvniecībā(1),20/21-R

Studiju kurss sniedz zināšanas par tirgvedības stratēģisko vadīšanu, īpatnībām būvniecībā, stratēģiskajā plānošanā. studenti iegūst zināšanas par atbilstošajām tirgus stratēģijām, un studiju kursa noslīugumā prot izvēlēties atbilstošo un nepieciešamo tirgus stratēģiju. Studenti studiju kursa noslēgumā izprot kontrolinga nozīmi stratēģiskā plāna izpildes nodrošināšanā.