Construction project risk and quality management(1),20/21-R

Priekšmeta mērķis ir sniegt nepieciešamās zināšanas un prasmes par būvniecības un nekustamā īpašuma pārvaldības projektu kvalitātes un risku vadīšanas nozīmi, mērķiem un uzdevumiem.