Finanšu vadība(1),20/21-R

Priekšmets sniedz iespēju apgūt vairākas nozīmīgas finanšu vadības jomas. Tas sastāv no septiņām daļām. Galvenās apgūstamās tēmas ir finanšu vadības funkcijas un uzdevumi, finanšu vadības vide, apgrozāmā kapitāla pārvaldība, ieguldījumu vērtēšana, kapitālsabiedrības vērtības noteikšana un risku vadība. Apgūstot šo priekšmetu, studenti iegūs zināšanas par to, kā firmā tiek veikts nozīmīgāko finanšu vadības lēmumu pieņemšanas process.