Programmēšanas valodas datortehnoloģijās(1),20/21-R

Programmēšanas īpatnības elektrotehnoloģijās. Pascal,C un C++ valodas pamati. Vienkāršā programma C++ valodā. C++ programmu uzbūve un palaišana. Nepieciešamie noteikumi C++ programmas palaišanai. Klašu konstruēšana. Klašu locekļi. Klases rādītāji. Darbs ar klasēm. Konstruktori un destruktori. Parametru noteikšana konstruktoriem. Pārslogošanas operators. Inicializācijas nozīme. Piekļaušanas vadība, konstruktori un destruktori industriālā elektronikā.