Elektriskās piedziņas pamati(1),20/21-R

Elektroenerģijas elektromehāniskā pārveidošana. Elektriskās piedziņas elementi, mehānika, kustības vienādojums. Mehānismu raksturojumi. Elektriskās piedziņas ātruma regulēšana, regulēšanas raksturlīknes. Pārejas procesi un enerģētika.