Uzņēmuma ekonomika(1),20/21-R

Mācību priekšmetā tiek apskatītas uzņēmumu veidošanas koncepcijas, mērķi, vide, kurā darbojas uzņēmums, organizatoriskā struktūra, to dibināšana, reorganizācija, likvidācija, kā arī jautājumi, kas saistīti ar uzņēmuma ieņēmumu, izmaksu un nodokļu aprēķiniem , kārtējas darbības novērtēšanu, t. sk. ražošanas darbības, apgādes un noieta darbības un finansiālās darbības novērtēšana.