Finanšu instrumenti(1),20/21-R

Šajā priekšmetā studenti apgūs dažādus finanšu instrumentus (akcijas, parādzīmes, iespējas līgumi, biržā tirgotā garantija, ārpusbiržas un biržas nākotnes līgumi, mijmaiņas līgumi, valūta u.c.), to izmantošanas iespējas, to novērtēšanas un finanšu investīciju vadīšanas pamatus.