Managerial Accounting(1),20/21-R

Priekšmets nodrošina konceptuālās un praktiskas iemaņas, kas ir nepieciešamas speciālo ekonomisko problēmu, ar kurām sastopas vadītājs, risināšanai. Priekšmets dod priekšstatu par dažādām izmaksu uzskaites, novērtēšanas un sadales metodēm, kā arī analīzes metodoloģiju (pasūtījumu procesu, normatīvu, balstītu uz aktivitātēm, izmaksu kalkulēšanu, bezzaudējuma analīzi), kas atbilst lēmumu pieņemšanai, plānošanai, analīzei un kontrolei.