Investīciju vadība(1),19/20-V

Kurss sniedz vispārēju izpratni par darbības kapitāla tirgu un pamata analītisko instrumentu ieguldījumu pārvaldīšanu. Plašāk ietverot tēmas, kā novērtēšanas metodes, riska analīze, mūsdienu portfeļa teorija, kapitāla aktīvu cenu noteikšanas modelis (CAPM), tirgus mikrostruktūra, indeksa modeļi, arbitrāžas cenu noteikšanas modeļi, obligācijās un kopējo krājumu novērtēšanu, efektīvu tirgus prognozēm, ieguldījumu pārvaldību, un iespējas līgumu vērtēšanas modeļi.