Personīgās finanses(1),20/21-R

Ekonomikas stabilizēšana un sabiedrības labklājības veicināšana nākotnē ir atkarīga arī no nākamās ekonomiski aktīvās paaudzes atbildīgas pieejas personīgajām un biznesa finansēm. Tas norāda uz nepieciešamību attīstīt būtiskākās finanšu plūsmu vadīšanas prasmes, kas ir nepieciešamas cilvēku dzīvē. Priekšmetā detalizēti tiek aplūkoti privātpersonas finanšu lēmumus ietekmējošie faktori; ieņēmumu un izdevumu plānošanas process un budžeta plānošanas pamatprincipi; tiek apskatīts iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas sagatavošanas process; tiek analizēti finanšu institūciju piedāvātie pakalpojumi; apskatīti iespējamie riski un atbildība par pieņemtajiem finanšu lēmumiem.