Introduction to the Real Estate Industry(1),20/21-R

Studiju kurss iepazīstina ar izvēlēto profesiju nekustamā īpašuma pārvaldībā, ar nekustamā īpašuma pārvaldniekam un nekustamā īpašuma vērtētājam nepieciešamajām profesiju standarta prasībām. Lekcijās tiek sniegta informācija par nekustamā īpašuma tirgu, tā segmentiem u.c. aktuāliem jautājumiem.