Business Forecasting(Distance, Evening)(1),20/21-R

Dotajā priekšmetā tiek aplūkoti dažādi ekonomisko procesu prognozēšanas modeļi no vienkāršākas grafiskās analīzes līdz sarežģītiem ARIMA modeļiem, kā arī tiek parādīts, kā identificēt un atrisināt dažādas problēmas, kas piemīt priekšmetā aplūkotajiem prognozēšanas modeļiem. Prognozēšanas modeļu novērtēšana un attiecīgo statistisko rādītāju interpretācija notiek attiecīgajā statistikas analīzes programmatūrā.