Social Responsibility and Business Ethics(1),20/21-R

Kurss veidots tā, lai parādītu sociālās atbildības (SA) attīstību un nozīmi Latvijā un pasaulē un pētītu sabiedrības uzskatus par organizāciju sociālo atbildību, analizējot morālo konfliktu situācijas. Parādītu biznesa ētiku kā starpdisciplināru akadēmisku jomu, sniegtu ieskatu ar biznesu saistītās ētikas problēmās un iepazīstinātu ar mūsdienīgu pieeju biznesa attiecībām raksturīgo problēmu risināšanā.
Kurss ietver teorētiskās zināšanas biznesa ētikā, vērtību orientācijā, SA vērtēšanā, iesaistīto grupu teorijā un attīsta atbilstošās praktiskās iemaņas ētisko problēmu risināšanā un sociāli atbildīgas stratēģijas ieviešanā organizācijā.