Bakalaura darbs(1),20/21-R

Teorētisko un praktisko zināšanu sistematizācija, nostiprināšana un paplašināšana ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas jomā. Ekonomiskās domāšanas izveidošanas veicināšana. Aktuālo ekonomisko problēmu analīzes prasmes nostiprināšana. Ekonomiska rakstura pētījumu un aprēķinu veikšana. Ekonomisko problēmu risināšana, mūsdienu informatīvo tehnoloģiju iespēju pielietošana, analītisko, bilances, ekonomiski matemātisko u.c. metožu izmantošana. Ekonomisko lēmumu pamatošanas iemaņu attīstība.