Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I(1),20/21-R

Mācību priekšmeta pamatuzdevums ir iemācīt izmantot MS Office paketes (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) programmu iespējas praktisko uzņēmējdarbības uzdevumu risināšanā un ekonomiskajos pētījumos. Mācību kursā īpaša uzmanība pievērsta tādiem jautājumiem, kā dokumentu noformēšanas paņēmieni MS Word programmā, datu ievade un analīze, grafiku un diagrammu izveidošana, darbs ar matemātiskām, loģiskām, datumu un teksta funkcijām MS Excel programmā, ievads makrosu ierakstīšanā un VBA (Visual Basic for Application) valodā, prezentāciju izveidošana un noformēšana MS Power Point programmā. Ievads datu apstrādes teorijā un vienkāršāko piemēru apskatīšana