Ievads studiju nozarē(1),20/21-R

Studenti gūst priekšstatu par studiju vidi, studiju procesu, studiju programmu, kā arī par tendencēm komercdarbības un administrēšanas jomās; uzzina par tirgvedības speciālista, personāla speciālista un grāmatveža profesijas pamatuzdevumiem un prasībām zināšanām, prasmēm un kompetencēm; uzzina par to, kā efektīvāk apgūt profesiju un veidot karjeru.